Logotype för Storfors kommun

Storfors musikkår

På fotot ses från vänster: Axel Bäck, Emil Nilsson, Oskar Boström, Fredrik Nilsson, Olskar Ståhl, Karl Boström och Henning Boström

Att tänka sig ett brukssamhälle utan en hornmusikkår var uteslutet. Redan år 1901 bildades den första bruksmusikkåren av disponent August Herlenius, som också köpte instrumenten.
År 1916 inköpte fackföreningen instrument till kåren.
Arvid Sandberg, Carl Reinholdsson, Gustav Frantz, Sven Enghag och Cronje Johansson är några av dem som med sitt intresse ch kunnande lyckades hålla kåren intakt och spelskicklig under många år.
Musikkåren lades ner årsskiftet 1979-80.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström