Logotype för Storfors kommun

Apoteket - Storfors I

På bilden ses lärare Ernst Lindstrand med sin skolklass inför en båtresa till Nykroppa omkring år 1915. Båten är Storfors I, som kördes av Karl Hjalmar Persson Björk, vars hustru Sofia född Berg, var den första telefonisten i Storfors. I bakgrunden ses Apoteken, uppförda omkring år 1865, med uthus till vänster och höger.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström