Logotype för Storfors kommun

Källförteckning


Tryckta och otryckta källor

Allmänna brandförsäkringsverkets värderingsinstrument Andersson, Ingvar: Uddeholms historia Ekman, Gustaf: Ur Storforsverkens historia Nordisk familjebok Olsson, Cege & Ekström, Gert: Alla våra ångslupar Sundberg, Carl G: Storfors efter sekelskiftet 1900 Värmlands skogsbruk och därpå grundat näringsliv, Värmlandsutställningen 1929 Överström, Simon: Bilder ur Kroppa sockens historia

Littorin, Ingegerd: Uppsats om Handelsträdgården Logen 792 Frihetskämpens föreningsprotokoll Storfors Baptistförsamlings 50-års skrift Storfors Folket Hus förenings 75-års skrift Storfors Fotbollsförening 60-års skrift Storfors Hembygdsförening protokoll Tidningsartiklar i Nya Kristinehamns Posten, Filipstads Tidning och Värmlands Folkblad

MUNTLIGA KÄLLOR

John Boström Hugo Eriksson Cronje Johansson Erik Johansson Linköpings Flygvapenmuseum Tore Nilsson Karl Pettersson Åke Salander

BILDKÄLLOR Storfors Hembygdsförening Storfors Folkbibliotek


Senast publicerad av Kristina Elmström