Logotype för Storfors kommun

Sofia Björk - Glasskåpet

Fju Björk, Telefonisten 1915 (i Glasskåpet)

1882 uppsattes telefon med enkellinje mellan Storfors och Nykroppa, med senare anslutning till Kristinehamn och Filipstad.
År 1895 byggdes dubbellinje till Kristinehamn, med anslutning till rikstelefonnätet, och år 1899 inrättades av Kungliga Telegrafverket telefonväxlar vid Storfors och Nykroppa, varvid Storfors Bruks AB abonnerade på 26 apparater och åtog sig växlarnas skötsel.
Vid Storfors förlades växeln till Glasskåpet där Sofia Björk blev föreståndare.
Senare, år 1918, då antalet abonnenter ökade, byggdes en särskild byggnad för växeln nordost om smältsmeddammen, även innehållande bostad för föreståndaren.
Senare sköttes växeln av Sofia Björk tillsammans med dottern Rut, gift Reinholdsson.
I Glasskåpet drev Malin Andersson Café Malin, under åren 1922-27, i ett rum på bottenvåningen.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström