Logotype för Storfors kommun

Stationskiosken - Höglunda

I förgrunden ses den åttkantiga stationskiosken, som stod sydöst om stationsbyggnaden, som finns utanför bild till höger.
Till vänster, bakom kiosken, ses en bostad för järnvägsarbetare byggd omkring år 1920.
Till höger upp i backen ses Höglunda, vars byggår är obekant. Höglunda revs i början på 1960-talet för att ge plats för distrikts­läkarmottagningen, som byggdes 1964.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström