Logotype för Storfors kommun

Missionskyrkan

Storfors friförsamling, som bildades år 1889, är den yngsta missionsförsamlingen i kommunen. Tidigare tillhörde medlemmarna missionsförsamlingen i Nykroppa.
Det fanns ännu ingen särskild lokal, utan vanligtvis hölls möten i hemmen.
År 1892 fick missionsförsamlingen, gemensamt med baptistförsamlingen, köpa tomt av Storfors Bruk för anläggande av ett kapell vid Solvik. Där kamperade församlingarna ihop till och med år 1913, då missionsförsamlingen invigde sin nya kyrka mitt inne i samhället.
1918 - 1919, då den svåra influensaepidemin Spanska sjukan nådde sin kulmen, användes missionskyrkan som sjuksal.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström