Logotype för Storfors kommun
Svartvit bild på Klensmedja och snickeriverkstad 1922.

Klensmedja och snickeriverkstad 1922. Fotograf okänd. Från Jernkontorets bildarkiv

Storfors historia

Storfors köping bildades den 1 januari 1950 genom utbrytning ur Kroppa kommun. Den nybildade kommunens vapen (se bild höger) fastställdes den 2 december 1949 och beskrivs på följande sätt:
"I fält av guld två röda tänger för lancashiresmide, den högra störtad, överlagda med en delad, av silver och svart genom styckade skuror spetsrutad bjälke."

Storfors köping och Ullvätterns kommun bildar genom sammanläggning sedan 1 januari 1967 Storfors kommun. I resolution av den 16 december 1966 förklarar Kungl, Maj:t, att Storfors vidgade köping skall föra samma vapen och flagga, som fastställts den 2 december 1949.

Kommentarer till de heraldiska beskrivningarna
Lanchashiresmide är en äldre metod för framställning av smidesjärn.
Tackjärn lades på en bädd av träkol genom vilken luft blåstes. Föroreningarna i tackjärnet oxiderades till större delen och massan kunde bearbetas till hammarsmide.
Den delade bjälken ingår i den Linrothska vapenskölden.

Inom Storfors kommun finns lämningar efter bosättningar från cirka 6000 år tillbaka i tiden. Få men säkra spår i form av boplatser, gravar och lösfynd tyder på att bosättningar har förekommit under hela den förhistoriska epoken, fram till 1000 e Kr.
Storfors har alltså en mycket lång och intressant historia som presenteras, dels genom brottstycken hämtade ur "Landskapet berättar", som tagits fram i samarbete med Värmlands museum, och dels Tomas Bergquists "Boken om Storfors 1".

Länkar

Bild på Storfors kommunvapen en gul sköld med två röda tänger.

Senast publicerad av Eva Wiklund