Logotype för Storfors kommun

Rörverkskontoret med portvaktsstuga

 

Gamla rörverkskontoret, samt portvaktsstugan, låg efter den gamla promenaden söder om Spruthuset.
I och med rörverkets utvidgning, kom kontoret i alltför eldfarlig närhet till rörverket, och när kontoret dessutom befanns för trångt, togs beslutet att ett nytt kontor av sten skulle uppföras på annan plats.
1917 revs kontoret och virket blev använt till bostad åt driftsingenjör Hugo Nyblom.
Portvaktsstugan, som var den äldsta vaktstugan vid rörverket, stängdes i december 1963. Den hade då tjänstgjort som vaktstuga, och som bostad åt vakten, sedan början av 1900-talet. Siste portvakten bosatt i stugan var Birger Karlsson.
Som en parentes kan nämnas, att söder om portvaktsstugan, längs med promenaden, stod det fina björkar som ingenjör Åhrman var noga med att de skulle klippas och tuktas. Ingenjör Palmér var av en annan åsikt och sa: — björkar skall inte klippas !
Åhrman replikerade: — då skall inte hakan rakas?

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström