Logotype för Storfors kommun

Bryggeriet omkring 1900

Ett ölbryggeri anlades år 1855 vid Storfors, vilket blev helt färdigt år 1857 och kostade 20 000 riksdaler.
Bryggeriet var i bruk till 1887 då det för alltid nedlades.
År 1899 ombyggdes det gamla ölbryggeriet och byggnaderna, en tvåvånings huvudbyggnad och två mindre flyglar, förvandlades till bostäder.
Byggnaden längst till vänster på bilden är Stenbynninga, sedan kommer Bryggeriet med flyglar och längst bak, mitt i bild syns skolan.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström