Logotype för Storfors kommun

Storfors Manskör

Följande stod att läsa i Värmlands Folkblad tisdagen den 20 november 1951: "Det var en afton i september 1911 som en del mannar uppvaktade folkskollärare Ernst Lindstrand och ville att han skulle sätta igång med en fyrstämmig kör, som skulle medverka vid invigningen av Folkets Hus.
Invigningen skulle ske redan 1 oktober samma år, så lång tid för övningar hade man inte på sig.
Folkskollärare Lindstrand gjorde sitt, och lyckades trumma samman ett gäng som sjöng fyra "bitar" vid Folkets Hus invigning.
Det blev alltså en snabbstart för Storfors Manskör, och man brukar säga, att det som rafsas ihop snabbt — inte stoppar länge. Det visade sig dock, att det inte var något hastverk och inte heller någon hoprafsning, ty dessa sångare bildade stommen i Storfors Mans­kör.
År 1913 blev överlärare Esaias Dahlin ledare för manskören, och är det fortfarande. Den som hållit på längst är Helge Asplund, som var med redan vid starten.
Att en manskör har en stor betydelse för ett samhälle är klart, och det är bara skada att inte befolkningen i större utsträckning ådagalägger förståelse för dess arbete.
Varje år konserterar manskören på valborgsmässoafton — det har blivit en tradition som inte går att ändra på. Det ligger ett stort arbete bakom att i 40 år kunna hålla samman en sångkör på en plats inte större än Storfors.
Vi vill här passa på tillfället och rikta ett tack till Storfors Manskör för dess arbete under årens lopp. Den har nog inte fått mottaga tack vid så många tillfällen. Lycka till i fortsättningen. "
På bilden från år 1916 ses i övre raden fr. v. : Axel Nord, Bengt Nordvall, Henning Franke, Helge Asplund, Manne Larsson.
Nedre raden fr. v. : Johan Nord, Olof Stengård, Valfrid Asplund, Esaias Dahlin, Karl Källberg, Fredrik Svensson, Oskar Andersson, Frans Wahlberg.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström