Logotype för Storfors kommun

Kanalparken

Kanalparken 1917

Omkring 1915 anlade Storfors bolag en folkpark i Storfors, som allmänt kallades för Kanalparken. Parken låg öster om Baggetorpsvägen, mellan kanalen och järnvägen. Stället som förut utgjort avstjälpningsplats för sopor, blev huvudsakligen, tack vare ingenjör Hugo Nyblom, omdanat till en lummig park med vackert läge.
Här bland vackra björkar fanns gräsmattor, grusgångar, promenadstråk längs kanalen, planteringar och sittbänkar.
Där var också en dansbana med överbyggt tak uppförd.
Mitt på dansbanan hade man byggt en hög musikestrad, så stor att till och med hornmusiken fick plats. De dansande dansade alltså runt musiken.
Enligt skildringar från danserna i slutet på 1910-talet, var de inget för barn att bevittna. När rallarna intog parken om lördagskvällarna gick det vilt till: - slagsmål var en viktig ingrediens i dåtidens lördagsnöje.
Kanalparken lades ner då Folkets Hus föreningen fick sin folkpark på berget vid gamla Folkets Hus år 1921.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström