Logotype för Storfors kommun

Friidrott

Löparna på bilden är från vänster: Karl Hagström, Sven Granqvist, Gustav Pettersson, Åke Hiertner, Alf Rydberg och Arvid Lindqvist. Starter är Gottfrid Forsman

Den tidigaste idrottsföreningen, Storfors Idrottsförening, bedrev fotboll, allmän idrott och skidsport. Ordförande var jägmästare Danielsson.
Idrottsplanen låg norr om Hagen, vid Strand. Anläggningen var inte av det förnämare slaget, varför förutsättningarna, för utövar­na av allmän idrott, var mindre goda.
På 1920-talet kom arbetet igång med en ny anläggning i södra delen av samhället.
Sveriges Idrottsförbund stod för ritningarna.
På grund av arbetskonflikt, kom arbetet att utföras som nödhjälpsarbete åren 1921 - 23. Stridigheter under konflikten drabbade Storfors IF, som upplöstes 1924.
Den nya idrottsplatsen låg nu öde.
I juni 1925 bildades Storfors Fotbollsförening. Ordförande blev Folke Kropp. Föreningen övertog idrottsplatsen.
Sommaren 1930 arbetade man med att rusta upp löparbanorna, och intresset för allmän idrott tog fart under ledning av Gottfrid Forsman. Redan 1931 samlades 900 åskådare vid en klubbmatch mot Nykroppa, varifrån detta kort är hämtat.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström