Logotype för Storfors kommun

Palmérs

Palmérs hus, beläget väster om Kyrkogatan, byggdes år 1901 för byggnadsingenjören vid rörverket, Göran Palmér, som år 1911 blev verkets arbetschef efter Malcolm Wikström.
Enligt brandförsäkringshandlingarna beskrivs byggnaden så som följer:"Ingenjörsbostad å 0, 5 - 2 meter hög slaggstenssockel, så kallat 1 1/2 våningshus med källarvåning, byggd i trä, brädbeklädd och oljemålad med yttertak täckt av papp.
Jordvåningen är indelad till en större matbod samt en källare.
1:a våningen är indelad till kök, jungfrukammare, skafferi, tambur med trappuppgång.
2:a våningen är indelad till trapptambur, två boningsrum, två garderober och inredd vind.
Innertaket i köket panelat och oljemålat. I rummen är innertaken pappspända. Väggarna har papp och tapeter."

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström