Logotype för Storfors kommun

Bäckbron

Vid sekelskiftet dansade ungdomen på Bäckbron vid Solvik.
Här var förr ett bredare vatten mellan Baggtjärn och älven, var­över ledde en timmerbro. Här spelade Hildur i Pungas dragspel långt in på sommarnätterna. Man kunde knappast ha valt ett vackrare ställe för en sommardansbana.
På bilden ses Bäckbron vid Solvik med Baptistkapellet till väns­ter. Till höger ett båtskjul och en tvättstuga tillhörande Karl Torps ställe vid bron.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström