Logotype för Storfors kommun

Flygfoto norra delen av Storfors

Vägen diagonalt i bild är Kroppavägen.
I vägkorsningen Kroppavägen-Lungsundsvägen syns Enar i Melltorps kiosk.
Av bebyggelsen ses från vänster Strand, Koltorp, Skolan, rakt söder om skolan syns en av de tre arbetarbostäderna i Forsbron, i folkmun kallade Himmelriket. Det större huset till vänster, söder om skolan, är Forsbron nummer 5, kallat Vänta.
På andra sidan Mögsjön, mitt i bild syns Broby.
Till vänster därom syns Södra Mon som en glänta i skogen.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström