Logotype för Storfors kommun

Räckhammarsmedjan

Räckhammarsmedjan, före detta manufaktursmedjan, var uppförd år 1808 av gråsten och tegel, innehållande 2 knipp- och 3 spikhamrar samt skär- och slipverk.
I mått höll smedjan 24 alnar, cirka 14, 2 meter i längd, 23 alnar, cirka 13, 6 meter i bredd och 7 alnar, cirka 4 meter i höjd, med 2 franska portar, 2 dörrar och 8 fönster med svenskt glas i bly.
År 1865, då Lillfors upphörde som järnbruk, flyttades smältsmidet därifrån till Storfors, varvid ombyggnader och omflyttningar av en del verksamheter skedde. Så kom till exempel manufaktursmedjan, att byggas om till räcksmedja, och spiksmidet att flyttas till den gamla norra smedjan.
Dessa arbeten blev fullbordade år 1866 samtidigt som Storfors Bruks Aktiebolag bildades.

Den nya räcksmedjan innehöll 3 räckhammare, vällugn och blåsmaskin och var en mycket solid byggnad.
Smältstyckena fraktades till räcksmedjan, på en mellan denna och södra smältsmedjan anlagd rallbana, och det färdiga stångjärnet forslades från räcksmedjan upp till Kroppa järnväg, på en lutande bana med hjälp av ett vattendrivet kättingspel av ganska egendomlig konstruktion.
Detta kättingspel blev bortrivet år 1908.
Själva räcksmedjan revs år 1911.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström