Logotype för Storfors kommun

Skolområdet omkring 1915

Byggnaderna på bilden är fr. v. : Södra skolan, Henning Frankes lärarbostad, ett utedass, på vars plats år 1920 byggdes en lärarbostad åt Esaias Dahlin, sedan den gamla skolan. Till höger därom skymtar taket på Olof Stengårds lärarbostad, därefter ett uthus tillhörande fastigheten Koltorp.
Huset närmast sjön, till höger, är Ernst Lindstrands lärarbostad och bakom ses Koltorp 1.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström