Logotype för Storfors kommun

Folkets hus

På fotot ses från vänster: Klas Rud, Einar Pettersson och Viktor Pettersson

Hösten 1921 påbörjades bygget av det nya Folkets Hus, efter en ritning som Folkets Husföreningen i Deje låtit utföra.
Det blev alltså så, att Storfors och Deje fick sina Folkets Hus byggda efter samma ritning.
Efter ritningen gick det bra att bygga i två omgångar.
Först byggdes den så kallade flygeln, norra delen av byggnaden, som kom att innehålla vestibul, kontor, kök och samlingssal på nedre botten. En trappa upp var rum för bibliotek och studiecirklar, en mindre sal samt rum och kök för vaktmästaren.
Detta var en ringa början, som dock nöjaktigt kunde tjäna föreningslivets intressen.
Under senare delen av år 1924 utfördes tillbyggnaden, då installerades också värmeledning i hela byggnaden.
Nu ansågs att lokalfrågan var tillfredsställande löst för lång tid framåt.
Vatten och avloppsledningar anlades 1930-31. Sedan bioverksamheten började, var det inte längre möjligt för föreningarna att få hyra de bästa kvällarna i veckan, vilket fick till följd att frågan om ny byggnad fördes fram på årsmötet 1936. Resultatet blev Paviljongen som skulle tjäna som serveringslokal vid fester i parken.
År 1941 utbyttes bänkarna i Folkets Hus mot fasta fåtöljer vilket gjorde det omöjligt att anordna dans i stora salen. Danserna förlades då till Paviljongen.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström