Logotype för Storfors kommun

Koltorpshagen - Storfors hembygdsförening

Koltorpshagen. Nuvarande hembygdsgården Hagen.

Som främste initiativtagare till bildandet av en hembygdsförening i Storfors, kan man nämna fru Dagny Danielsson, samt jämte henne folkskollärare Simon Överström.
Fru Danielsson satte sig i förbindelse med konstnären Oscar Jonsson i Värmlands Hembygdsförbund, som i november 1948 besökte Storfors för att se på vad samhället hade att värna för en hembygdsförening.
Vid sin rundtur i samhället, ansåg Oscar Jonsson, att fastigheten Koltorps­hagen var det bästa av alltsammans: "Vackert belägen i björkhagen samt vacker gammal byggnad med anor från 1600-talet. Här vore en utomordentligt bra plats för en hembygdsgård. "
Resultatet av besöket blev, att Storfors Hembygdsförening bildades 14 februari 1949. De första styrelseledamöterna blev följande: ordförande Simon Överström, vice ordförande Dagny Danielsson, sekreterare Margot Bergström, kassör Bror Andersson. Övriga: Israel Jernberg, Erik Sundell, Selma Kämpeskog, Ansgar Viik, Henning Malmbacken, Arvid Ernvik och Edit Bäck.
Uddeholms Aktiebolag skänkte byggnaden Koltorpshagen med uthus till hembygdsföreningen. Vid ett möte i september 1949 beskrivs byggnaderna enligt följande: manbyggnaden består av sju rum och förstuga, samt liten hall. Rummen fördelar sig på en ned-re våning med två lägenheter om rum och kök på norra och södra gaveln, samt mellan dessa ett enkelrum åt öster och en förstuga åt väster.
På övre våningen finns två gavelrum samt en liten hall mellan dessa.
Uthuset, vars norra halva består av en timrad kista, medan det övriga huset är uppfört av bräder, har spåntak.
Det antogs att hela uthuset måste vara av samma ålder. Bräderna har en bredd som inte härstammar från vår tid. Den timrade delen består av små bodar, förmodligen har de använts som matbodar, medan den övriga delen använts till vedbodar och skjul.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström