Logotype för Storfors kommun

Driftsingenjörsbostaden

Driftingenjörsbostad byggdes till Hugo Nyblom år 1917, samma år som han blev driftsingenjör för hela rörverket. Bostaden uppfördes av virke från det samma år rivna rörverkskontoret. Efter en brand under Ingenjör Brogrens tid, ombyggdes huset med brutet tak.
Huset är beläget söder om den plats där det gamla vattentornet stod, väster om Kyrkogatan i Tallbacken.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström