Logotype för Storfors kommun

Kanalgrävning

Den 4 december 1872 togs beslutet att en verkstad skulle inrättas vid Storfors för utvalsning av tyres, hjulringar, och förses med ett grovvalsverk för tillverkning av järn och stänger.
För att utnyttja hela det 36 fot höga fallet vid Storfors grävdes en 400 meter lång tilloppskanal från Mögsjön, med början strax öster om lastageplatsen fram till en damm, varifrån en tub skulle leda vattnet ned till det blivande valsverkets turbiner.
Kanalen som fick en effektiv area av 14, 8 m2 och var avsedd för en avbörd av 8, 8 m3 per sekund, försågs med en luckdamm ett stycke nedanför intaget vid Mögsjön och slutade med en 30 meter lång välvd tunnel in till tubdammen.
Då lågkonjunkturen inträdde år 1875, bestämdes att arbetet, som inte var helt färdigt, skulle vila. I 20 år stod sedan den utförda stort planerade vattenkraftanläggningen oanvänd.
År 1896 kom anläggningen till användning, då rörverket uppfördes på det förut tilltänkta valsverkets grund.

År 1907 utvidgades tilloppskanalen vid rörverket på så sätt, att den mellan landsvägen och dammfästet befintliga tunneln revs och ombyggdes till öppen bassäng.
De på bilden lodrätt ställda trästängerna är så kallade isgrindar, som skulle hindra is, löv och liknande att komma in i tuben.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström