Logotype för Storfors kommun

Förord

 

Förmågan att se framåt bygger på insikten om det som varit! Den meningen rymmer en djup sanning, en sanning som Storfors Kulturnämnd med denna fotodokumentation vill redovisa: — här ges alla kommuninvånare och andra intresserade en möjlighet att minnas det forna — både med vemod och glädje: — aha! just så såg det ut! — och att i bild och ord ta del av samhällets utveckling; en förändring, som vi i allmänhet inte medvetet noterar, eftersom vi är fångade av denna förändring i vår dagliga verklighet. Kanske ger denna fotodokumentation oss också en insikt om att utvecklingen — på gott och ont, och som vi ibland upplever så negativt! — måste fortsätta? Ett stort tack till Tomas Bergquist, som genomfört ett omfattande och tidsödande insamlingsarbete, vilket nu resulterat i denna dokumentation, kallad BOKEN OM STORFORS, I. Vi vill även tacka Storfors Hembygdsförening och Jan Hägglund som ställt sina foton till vårt förfogande.

Lennart Larsson Ordförande i Kulturnämnden

Nästa sida>

 

Senast publicerad av Kristina Elmström