Förord

 

Förmågan att se framåt bygger på insikten om det som varit! Den meningen rymmer en djup sanning, en sanning som Storfors Kulturnämnd med denna fotodokumentation vill redovisa: — här ges alla kommuninvånare och andra intresserade en möjlighet att minnas det forna — både med vemod och glädje: — aha! just så såg det ut! — och att i bild och ord ta del av samhällets utveckling; en förändring, som vi i allmänhet inte medvetet noterar, eftersom vi är fångade av denna förändring i vår dagliga verklighet. Kanske ger denna fotodokumentation oss också en insikt om att utvecklingen — på gott och ont, och som vi ibland upplever så negativt! — måste fortsätta? Ett stort tack till Tomas Bergquist, som genomfört ett omfattande och tidsödande insamlingsarbete, vilket nu resulterat i denna dokumentation, kallad BOKEN OM STORFORS, I. Vi vill även tacka Storfors Hembygdsförening och Jan Hägglund som ställt sina foton till vårt förfogande.

Lennart Larsson Ordförande i Kulturnämnden

Nästa sida>

 

Senast publicerad av Kristina Elmström