Logotype för Storfors kommun

Storfors färg & kemikalieaffär

Fotot är taget från HJ. Bratts affär mot sydost. På andra sidan korsningen Gärdesgatan - Parkgatan ses Storfors Färg & Kemikalieaffär, byggd under senare hälften av 1930-talet.
Affären var tidigare inrymd i en liten byggnad strax bredvid till vänster.
Den större byggnaden, till höger, ägdes av Svante Larsson och innehöll en ekipering, senare kallad Ritz. Även denna byggnad är uppförd under den senare hälften av 1930-talet.
Gärdesgatan anlades år 1928.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström