Logotype för Storfors kommun

Stenbynninga (Stenbyggningen)

År 1865 visiterade biskop Sundberg pastoratet. Biskopen var inte nöjd med skolväsendet i Kroppa. Särskilt anmärkte han på att inga småskolor fanns. Disponenten vid Storfors, Jonas Herlenius, förklarade sig ämna anställa lärare för Storfors bruk och dessutom upplåta skollokal i Stenbyggningen.
Förste läraren i småskolan blev L. F. Bjurström från Bjurtjärn.
Storfors fick skolhus år 1878, men skolsalen i Stenbyggningen användes för småskolan fram till år 1905.
Förutom skolsalen inrymde även byggnaden arbetarbostäder.
Under en period i början på seklet hade Kopparbergsbanken ett litet kontor i huset. I byggnaden har också kokats och sålts karameller av Tyra Wahlberg.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström