Logotype för Storfors kommun

Kröket

I början av 1870-talet uppfördes två nya bostäder i Kröket i samband med att Storfors Bruks AB beslöt anlägga ett valsverk i Storfors. På grund av lågkonjunkturen år 1875, bestämdes att inte fullborda valsverksbygget, där endast grunden delvis var lagd.
Drygt 20 år senare uppfördes rörverket på samma grund.
År 1899, när rörverket började utvidgas, kompletterades bostäderna i Kröket med en tredje byggnad.
I dag finns en av dessa byggnader kvar.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström