Logotype för Storfors kommun

Smedby 1, 2 och 3

På bilden ses tre arbetarbostäder av den större modellen, Smedby 1, 2 och 3, kallade Pirum. Byggnadsår 1900-02.
Husen låg där nuvarande hyreshusen på Stationsgatan ligger.
Den följande beskrivningen av dessa arbetarbostäder stämmer ganska väl in på övriga större arbetarbostäder i samhället: — i ett värderingsinstrument från år 1904, för försäkringar i Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet, kan man läsa följande:"Arbetarbostad, på 0, 5 meter hög cementfogad sinnertegelfot uppförd till en våning och vind med 2 papptäckta frontispiser , innehåller: 8 förstugor med 8 styck skåp och 4 vindstrappor med underliggande skåp under, kök och 8 boningsrum samt på vinden: 2 kök och 4 boningsrum å gavlarna, jämte 2 kök och 2 boningsrum i frontispiserna.
Invändigt är väggarna tapetserade på papp och taken boiserade och oljemålade.
Av utbyggnader finnes två fullt lika förstugor på stenfötter, i likhet med huvudbyggnadens och med vardera 2 skåp, golv av plank och boiserade mellantak samt en yttertrappa av plank. "

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström