Logotype för Storfors kommun
Översiktsbild för politik och kommun. Bild på politiker och Storfors kommunhus ovanifrån.

Kommun och politik

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Storfors kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val fått förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor. På verksamhetsnivå arbetar tjänstemän för att göra verklighet av de politiska besluten. Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige där politiker sammanträder varje månad förutom juli.

Ett sätt att påverka politiken i Storfors kommun är att vara med och välja de politiker som styr kommunen. Det gör du i de allmänna valen vart fjärde år. Det går även att påverka de folkvalda politikerna mellan valen.

Det går att kontakta våra politiker direkt - sök här>

Nyheter

Dialog och synpunkter - bild för att klicka sig vidare
Protokoll och handlingar - bild för att klicka sig vidare
Folkhälsa - bild för att klicka sig vidare
Lediga jobb - bild för att klicka sig vidare

Senast publicerad av Kristina Elmström