Logotype för Storfors kommun

Flyg - Likboa - Koltorp

Ett flygbesök i Storfors juli 1924. Flygplanet är parkerat alldeles norr om Vargbron. Byggnaderna är till vänster Norra Stenbyggningen (Likboa), och till höger Koltorp no. 8.
Flygplanet är ett tvåsitsigt dubbeldäckat plan med tysk luftskeppsmotor, konstruerat av flygingenjören vid Malmslätt, Henry Kjellsson. Modellen kallades S - 21 och tillverkades i 18 exemplar, varav det vi ser på bilden är det enda som användes som provplan försett med flottörer.

Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström