Logotype för Storfors kommun

Koltorp 1

På fotot från 1910 syns från vänster: Viktor Häger, Emma Österman, Hilma Häger, Viktor, Peter, Kristina och Emelia Rutgersson

Byggnaden, som är belägen på Östra Koltorpsvägen, är en av Storfors äldsta kvarvarande byggnader, troligen uppförd i slutet på 1700-talet.
Från början av 1800-talet, och fram till år 1913, bodde skogvak-tarna Jonas Andersson Österman, Johan Österman och Petter Rutgersson där i nämnd ordning.
Huset fungerade tydligen som bostad för skogvaktaren.
År 1913 byggdes ny bostad åt skogvaktaren längre österut i samma område, utefter Strandvägen.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström