Logotype för Storfors kommun

Betel

Nykroppa Baptistförsamling, som bildades år 1883, hade en utpost i Storfors. Trots att baptisterna i Storfors uppförde ett eget kapell vid Solvik år 1892, bildade man ingen egen församling förrän den 2 december 1906.
Till föreståndare för den nya församlingen valdes Anders Andersson i Rönningen.
Allt eftersom åren gick, visade det sig att samhället kom att växa åt andra hållet, och Betel kom att få ett föga centralt läge. Detta gjorde, att man planerade ordna en lokal i samhället.
En biograflokal blev till salu och här såg församlingen sin chans, köpte biograflokalen och byggde om den till kapell.
Detta nya Betel invigdes den 26 - 29 november 1927.
På bilden ses Sång- och musikföreningen omkring år 1946.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström