Logotype för Storfors kommun

Funktionsnedsättning

Lättläst

  • LSS är till för dig som har vissa funktionsnedsättningar

  • LSS-handläggaren kan hjälpa dig om du behöver hjälp.

  • Du, din mamma eller pappa eller din gode man ansöker om hjälp från LSS genom att ringa 0550-651 56

  • Ansökan skickar du till Storfors kommun, LSS-handläggaren, Box 1001, 688 29 Storfors

  • LSS-handläggaren skriver till dig när ansökan kommit fram.

Mer på lättläst svenska>


Detta gäller för LSS:

Du är välkommen att söka insatser via LSS om du har en funktionsnedsättning som ryms inom följande personkretsar:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

LSS-insatserna är avgiftsfria men du kan få betala en avgift för bostad och fritidsaktiviteter. För ungdom under 18 år är föräldrarna skyldiga att bidra till kostnaden.
 

Tio insatser enligt LSS

1. Rådgivning och annat personligt stöd

2. Personlig assistans

3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice i hemmet

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

9. Bostad med särskild service för vuxna

10. Daglig verksamhet  

 

Senast publicerad av Sofia Axén