Logotype för Storfors kommun

Kontaktperson

Kontaktpersonen är till för personer med funktionsnedsättning som behöver sällskap, stöd eller att komma ut på fritidsaktiviteter. Insatsen omfattas enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Kontaktperson enligt LSS

Du som är i behov av att bryta din isolering och få hjälp till en meningsfull fritid kan ansöka om insatsen kontaktperson.

Kontaktpersonens uppgift är att vara ett socialt stöd och se till att den enskilde får en meningsfull fritid. Uppdragen kan se ut på många olika sätt, men främst handlar det om att vara en kompis.

Vill du bli kontaktperson?

Storfors kommun söker medmänniskor i blandade åldrar med livserfarenhet som har lust att dela med av sig själv och sin tid.

Ditt engagemang har stor betydelse och är mycket uppskattat bland personer som har en funktionsnedsättning. Det kan handla om en träff i veckan eller varannan vecka.Uppdraget kan se ut på många olika sätt, mest handlar det om att bidra till att personen får meningsfull fritid. Det kan handla om göra aktiviteter tillsammans som att gå på hockey, bio, restaurang, promenader eller att bara umgås. Som kontaktperson får du

  • nya erfarenheter och kontakter.
  • viss ekonomisk ersättning (fördelat på en arvodes- och en omkostnadsdel).
  • själv möjlighet till stöd.

Vill du veta mer? Kontakta LSS-handläggaren eller fyll i formulär här>

Kontakt

Ansökan behandlas av vår LSS-handläggare som utreder kontaktperson enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Läs mer här>

Senast publicerad av Sofia Axén