Logotype för Storfors kommun

Arbetsmarknad och etablering (AME)

Enhetens huvudsakliga uppdrag

- Bidra till att personer utan egen försörjning ska hitta en väg till egen försörjning genom till exempel lönearbete, studier med studiestöd, aktivitetstöd eller sjukersättning.

- Ta emot och etablera nyanlända personer från andra länder i Storfors.

- Ansvara för det kommunala aktivitestansvaret (KAA) till ungdomar som hoppat av skolan.


Primära målgrupper

- Personer som är aktuella hos kommunens försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden.

- Personer i etableringsprogrammet (via Arbetsförmedlingen).

- Ungdomar under 20 år som hoppat av gymnasieskolan.

Utöver grundverksamheten som i dagsläget bemannas av Mariette Karlsson och Louise Fromholdt så driver enheten flera projekt som är finansierade av externa medel (inte kommunal budget).


Externt finansierade projekt

I projektet ReAct som handlar om att motivera ungdomar som hoppat av skolan så jobbar Torbjörn Åman som projektledare (50 %).

I projektet Drivkraften som handlar om att hitta drivkraft hos personer som står långt från arbetsmarknaden jobbar Monya Johansson som projektledare. Tillsammans med deltagarna i projektet driver hon en Second Hand butik vars intäkter bidrar till att finansiera projektet.

I projektet Demokrati i samverkan (DIS) som handlar om att öppna dörrar till vårt samhälle för människor från andra länder som är nya i Sverige jobbar Izzy Chackla som projektledare.


Kontakt

Om du önskar mer information eller vill ha kontakt med enheten eller någon medarbetare i den så kan du kontakta Magnus Söreskog som är enhetschef.

Telefon: 0550-652 96 / 070-277 14 70

E-post: Magnus.Soreskog@storfors.se


Senast publicerad av Magnus Söreskog