Logotype för Storfors kommun

Arbetsmarknad och etablering (AME)

Enhetens huvudsakliga uppdrag och målgrupper

  • Stödja personer som står långt från arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd från Storfors kommun. Bidra till att personer utan egen försörjning ska hitta en väg till egen försörjning genom ex lönearbete, studier, aktivitetsstöd eller sjukersättning.

  • Ansvara för praktik samordningen inom kommunen.

  • Mottagande av anvisade kvotflyktingar samt personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Anvisas av Migrationsverket.

  • Ansvara för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
    Kommunernas aktivitetsansvar är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Utöver grundverksamheten som i dagsläget bemannas av Mariette Karlsson och Louise Fromholdt, driver enheten projekt som är finansierade med externa medel.

Externt finansierat projekt

Samordningsförbundet östra Värmland driver projekt Drivkraften: En projektledare driver tillsammans med deltagare en Secondhand-butik vars intäkter bidrar till att finansiera projektet. Meningen med projektet är att hitta drivkraft hos personer som står långt från arbetsmarknaden.

Kontakt

Om du önskar mer information eller vill ha kontakt med enheten eller någon medarbetare så kan du kontakta Johan Rosqvist som är kommunchef.
Telefon: 0550-651 55
E-post: johan.rosqvist@storfors.se

Besöksadress:
Parkgatan 14

Senast publicerad av Eva Wiklund