Logotype för Storfors kommun

Personlig assistans

Personer med omfattande funktionsnedsättningar som behöver hjälp för att klara vardagen kan ansöka om personlig assistans. Syftet är att personen fortfarande ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Enligt LSS är följande behov grundläggande:

• Hjälp med personlig hygien
• Hjälp med måltider
• Hjälp med av- och påklädning
• Hjälp att kommunicera
• Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionsnedsatta

De grundläggande behoven ska vara av integritetskänslig karaktär. Behöver man hjälp med grundläggande behov, kan man även ha rätt till hjälp med övriga behov. Om de grundläggande behoven bedöms ta mer än 20 timmar i veckan, kan man ansöka om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) via Försäkringskassan. > Länk till Försäkringskassan

Du som beviljas personlig assistans kan välja att kommunen eller en privat anordnare sköter den personliga assistansen. Du kan även själv vara arbetsgivare för dina personliga assistenter.

Kontaktpersonal och genomförandeplan

I LSS-lagen finns krav på att du ska ha en genomförandeplan, som du och din kontaktpersonal skriver tillsammans. I genomförandeplanen skriver ni hur och vad du behöver stöd och hjälp med för att nå målet med den insats du har och för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. En kontaktpersonal är en av dina personliga assistenter som har mer ansvar för just dig och ser till att du får det stöd och den hjälp du behöver.

Kontakt

Ansökan behandlas av LSS-handläggare som utreder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).Läs mer om hur man ansöker här>

Kontakt

Enhetschef
Jessika Andersson
Tel. 0550-652 55

LSS-handläggare
0550- 651 56

Senast publicerad av Sofia Axén