Logotype för Storfors kommun

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år


Skolungdomar över 12 år kan få korttidstillsyn utanför hemmet efter skoldagens slut, samt heldagstillsyn på skollov.

Kontakt

Ansökan behandlas av vår LSS-handläggare som utreder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta vår LSS-handläggare för mer information eller ansökan.
Läs mer här>


Kontakt

Enhetschef
Minna Rudnick 
Tel. 0550-652 55

LSS-handläggare
Lovisa Liljegren
0550-651 11

Lina Lundell

0550-652 58

Senast publicerad av Sofia Axén