Logotype för Storfors kommun

Sjukvård och tandvård

Landstinget i Värmland och Storfors kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Storfors.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av närstående kan ta dig till en vårdcentral. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Hemsjukvården i kommunen gör det möjligt för personer med sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus.

Regionens ansvar

Regionen ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till exempel centralsjukhuset, vårdcentraler samt i vissa fall i det egna hemmet.
 
Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral eller till din egen "husläkare". För de personer som bor på vårdboende har Regionen utsett en patientansvarig läkare, PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre