Logotype för Storfors kommun

Dödsfall och begravning

Livet är så mycket - oftast glädje, men ibland också sorg och saknad.

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att man känner sig osäker och orolig inför sådant som ska tas hand om i samband med en bortgång. Ett bra råd är att man inte behöver ha bråttom. Det här är en situation som man inte kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet.

I ett första skede gäller det att se över och göra en förteckning över den bortgångnes tillgångar och skulder - att göra en bouppteckning. Om den bortgångnes tillgångar räcker precis för att betala begravningen (eller kanske inte ens till det), eller om den bortgångne inte ägde någon fastighet eller tomträtt, behövs ingen bouppteckning. Då räcker det med en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan (20 kap 8 § a Äldrebalken) görs om den bortgångnes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna (eller kanske inte ens till det). Tillgångarna får inte sträcka sig över begravningskostnaderna, då behövs en bouppteckning

Kontakta Individ- och familjeomsorgsavdelningen som har delegation för detta. Du kan själv alltså inte upprätta en dödsboanmälan. Kommunen beslutar om dödsboanmälan är riktig eller om en bouppteckning behövs.

Bouppteckning

Skatteverkets webbplats finns information om bouppteckning Länk till annan webbplats.. Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, t.ex. en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får ni hjälp där och behöver inte beställa Skatteverkets information om bouppteckning. Professionella rådgivare använder vanligen egna blanketter i stället för Skatteverkets.

Begravning

Svenska kyrkan Länk till annan webbplats. ansvarar för begravningsverksamheten, oavsett vilken tro man har. Hjälp att ordna begravning får man av någon begravningsbyrå. I Storfors finns två begravningsbyråer med kontor på orten, Fonus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Bergslagens begravningsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För dem som inte tillhör svenska kyrkan finns ett kommunalt begravningsombud som bevakar dess intressen.  Läs mer om begravningsombud på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att mista någon nära - barn och unga

Källa: Barnperspektivet (BRIS) Länk till annan webbplats.

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar vid dödsfall av närstående kan vara:

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet, längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteend
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffad
  • huvudvärk, magont och muskelvärk

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som mindre barn kan uppvisa. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsavdelningen (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

 

Senast publicerad av Kristina Elmström