Logotype för Storfors kommun

Hemtjänst

Hemtjänstpersonal står utomhus i skyddsutrustning

Hemtjänsten är redo i coronatider.

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns möjlighet att ansöka om hemvård bestående av olika former av stöd och service. Hemvård kan bestå av hemtjänst, hälso- och sjukvård och rehabilitering, var för sig eller tillsammans.

Service

I begreppet service ingår hjälp med att underlätta vardagens bestyr som till exempel tvätt/klädvård, städning, inköp, matdistribution med mera.

Inköp och tvätt sköts via Samhall.

Även trygghetslarm är en serviceinsats. Läs mer>
Larm från trygghetslarm tas emot av Bergslagens Räddningstjänst som i sin tur kontaktar hemtjänsten.

Elektronisk nyckel

Hemtjänsten i Storfors använder elektroniska nycklar och låscylindrar från ASSA för en trygg och smidig hantering av nycklar. Vid beviljad hemtjänst/hemsjukvård är det en förutsättning att byta lås för att du kan få den hjälp du är beviljad.

Vi byter låscylindern till din huvudentré och du och dina anhöriga får nya nycklar. Bytet går fort och smidigt och det kostar ingeting. Du får mer information om detta från din biståndsbedömare och hemtjänst personal.

Omsorg

I begreppet omsorg ingår hjälp kring den egna personen som till exempel dusch, personlig hygien och munhygien, toalettbesök med mera.

Alla hemtjänstinsatser är biståndsbedömda och ansökan görs hos biståndshandläggare. Läs mer>

Den som får hemtjänst har inte per automatik hemsjukvård. Mer information om hemsjukvården finns här>


Avbokning av hemtjänst och sjukvårdsinsatser

Avbokning av besök som utförs av vårdpersonal ska ske minst 3 vardagar innan besöket.

Den som inte avbokar sitt besök 3 dagar innan besöket skall utföras och som inte har giltigt skäl för sen avbokning får betala 300 kronor i avbokningsavgift.

Avgiften läggs utanför beloppet för maxtaxa. (Beslut KF § 171/2019).

Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut.

Avbokning av insats/besök görs till hemtjänst alternativt till samordnare för planeringen.

Kontakt

Enhetschef

Planeringsservice, samordnare
Anette Kohlemainen
0550-652 79 kl 08:00-15:00

Sari Sulkala
0550-652 48 kl 08:00-15:00

Senast publicerad av Eva Wiklund