Logotype för Storfors kommun

Skyddat boende Solforsen i Värmland

På Solforsens skyddade boende erbjuder vi trygghet. Vi är är bemannade dygnet runt.

Syftet med Solforsen är att stödja enskilda kvinnor som söker skydd och stöd från närståendes våld, att tillfälligt ge skydd i en akut situation.

Vi välkomnar alla kvinnor och barn och strävar efter att öka säkerheten och tryggheten för de våldsutsatta samt att stödja den skyddsökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro.

Solforsen är ett kommunalt drivet skyddat boende som bedrivs med trygghet och tillgänglighet i fokus. Solforsen är bemannat dygnet runt av personal på plats, året runt av anställd personal. Vi uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende.

Placering på Solforsen sker efter socialtjänstens beslut. Vi välkomnar kvinnor från hela landet och mottagning kan ske dygnet runt.

Solforsen ligger i MellanSverige, vi har även möjlighet att hämta skyddssökande vid behov.


Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Solforsen: 0550-651 90,

070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Eva Wiklund