Logotype för Storfors kommun

Personligt ombud

Verksamheten Personligt Ombud i Värmland är en länsövergripande verksamhet. Samtliga kommuner har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad kommun är värdkommun och har tagit på sig arbetsgivaransvaret.

I samband med att vården av psykiskt funktionshindrade gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Detta har föranlett regeringen att besluta om en nationell inbyggnad av verksamheten Personliga Ombud.

Vad gör ett Personligt Ombud?
* Tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.
* Tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
* Bistå och om fullmakt finns – företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter etc.

Vem kan få ett Personligt Ombud?
* Har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
* Har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/ eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

De Personliga Ombuden
* arbetar på klientens uppdrag
* har en fristående ställning i förhållande till myndigheter

Gå direkt till Personligt Ombud i Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund