Logotype för Storfors kommun

Ny i Sverige

Att komma till ett nytt land och kultur innebär ofta en förändring i livet för många. Dessa sidor beskriver olika verksamheter i Storfors kommun som rör området Ny i Sverige.

När en asylsökande fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med att hitta ett boende anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagandet av henne eller honom. Hur många som ska anvisas för bosättning och mottagande under året styrs av länstalen som tas fram utifrån Migrationsverkets prognoser och beslutas av regeringen. Länsstyrelserna beslutar därefter kommuntalen, som är länstalen fördelade på kommunnivå.

Även kvotflyktingar anvisas enligt bosättningslagen och ingår i kommun- och länstalen.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringsinsatser för de nyanlända. Arbetsförmedlingen ser till att den nyanlände vuxne får en etableringsplan. Den sträcker sig över maximalt två år och är en övergripande handlingsplan för den nyanländes väg till egen försörjning. Arbetsförmedlingen beslutar också om rätten till etableringsersättning. Ersättningen betalas ut via försäkringskassan och är prestationsbaserad.

Kommunen har även fortsättningsvis en viktig roll för nyanländas etablering. Det är kommunens ansvar att bosätta de anvisade nyanlända, tillhandahålla svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering, stötta nyanlända med vissa sociala insatser och service samt se till att barnen får utbildning och barnomsorg.

LÄS MER PÅ DESSA SIDOR OM:

Ensamkommande barn

Flyktingmottagande i Storfors

Samhällsorientering för nyanlända

Aktiviteter

 

Senast publicerad av Eva Wiklund