Logotype för Storfors kommun

Brottsoffer

Brottsoffer är enligt FN den som utsatts för brott, vittnen, anhöriga och andra som försökt ingripa vid brottet. Att ha ställning som brottsoffer ger en rad rättigheter; tillgång till rättvisa, stöd och ekonomisk kompensation. Om du har blivit utsatt för brott kan du behöva olika former av stöd och hjälp.

 

Socialtjänsten i Storfors

Erbjuder stöd och hjälp till barn, ungdomar och vuxna som utsatts för brott, samt till deras närstående. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd eller hjälp från socialtjänsten. Du kan ringa 0550-651 01 för att komma till socialtjänstens mottagningstelefon.

 

Brottsoffermyndigheten

Här hittar du information om rättsprocessen, från polisanmälan till vad som händer efter en eventuell dom. Du får också veta mer om dina rättigheter som brottsoffer, var du kan få stöd och skydd samt information om olika reaktioner efter ett brott.

 

Brottsofferguiden

Här finns samlad information med checklistor och stöd till brottsoffer. Informationen är anpassad efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.

 

Brottsofferjouren

Hit kan du vända dig som brottsutsatt, vittne eller anhörig. Du kan ringa Brottsofferjouren på telefonnummer 116 006. Rådgivare slussar dig vidare till ett vittnesstöd eller en stödperson på Brottsofferjouren i närheten av där du bor.

 

Kvinnofridslinjen

Om du är eller har varit utsatt för våld, sexuellt våld eller hot i nära relation eller är anhörig, kan du kontakta kvinnofridslinjen. Där kan du få mer information om verksamheter där du kan få stöd, skydd och vård. När du kontaktar Kvinnofridslinjen kan du vara anonym. Kvinnofridslinjens stödtelefon har telefonnummer 020-50 50 50.

 

Terrafem

Är en ideell riksorganisation som erbjuder stöd, juridisk rådgivning och skydd till våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst. Stödet kan ges på mer än 70 språk. Terrafems jourtelefon har telefonnummer 020-52 10 10.

Senast publicerad av Ellen Johansson