Logotype för Storfors kommun

Äldre

För dig som har en funktionsnedsättning på grund av ålder, sjukdom eller skada och därför behöver service, omsorg och vård erbjuder Storfors kommun dessa tjänster utifrån Socialtjänstlagen.

Exempel på tjänster är särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution.

Ditt individuella behov styr utformingen av ditt stöd.

Avgifter

Inom Vård och Omsorg är de flesta tjänster avgiftsbelagda vilket regleras i Socialtjänstlagen. Det finns en högsta avgift som får tas ut och den enskilde ska garanteras ett visst minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normala dagliga levnadsomkostnader.

Läs mer om avgifter.

Ansökan

Du ansöker genom att ta kontakt med biståndshandläggaren. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Läs mer om hur ett ärende går till.

Ansökningsblanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre