Logotype för Storfors kommun

Äldre

För dig som på grund av ålder, sjukdom eller skada behöver service, omsorg eller vård erbjuder Storfors kommun dessa tjänster utifrån Socialtjänstlagen.

Exempel på tjänster är särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution.

Ditt individuella behov styr utformingen av ditt stöd.

Avgifter

Inom Vård och Omsorg är de flesta tjänster avgiftsbelagda vilket regleras i Socialtjänstlagen. Det finns en högsta avgift som får tas ut och den enskilde ska garanteras ett visst minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normala dagliga levnadsomkostnader.

Läs mer om avgifter.

Ansökan

Du ansöker genom att ta kontakt med biståndshandläggaren. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Läs mer om hur ett ärende går till.

Ansökningsblanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se. Länk till annan webbplats.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Det är tre steg för att ansöka

  1. Ta fram alla uppgifter som behövs

Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

  1. Gör en beräkning innan du ansöker

pensionsmyndigheten.se/beraknabt Länk till annan webbplats. kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.

  1. Gör ansökan

Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt Länk till annan webbplats. med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar finner ni ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Blanketter Länk till annan webbplats.

Blanketthjälp Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

Ansökan Länk till annan webbplats.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Ellen Johansson