Logotype för Storfors kommun

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder som på grund av funktionsnedsättning inte arbetar eller studerar kan få möjlighet till en daglig verksamhet.

Insatsen vänder sig enbart till personer som omfattas av personkrets 1 eller 2. Den dagliga verksamheten kan likna ett vanligt arbete eller innehålla någon form av sysselsättning som du finner meningsfull.

Kontakt

Ansökan behandlas av LSS-handläggare som utreder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta LSS-handläggare för mer information eller ansökan.
Läs mer här>

Kontakt

Enhetschef
Minna Rudnick
Tel. 0550-652 55

LSS-handläggare
Lovisa Liljegren
0550-651 11

Lina Lundell
0550-652 58

Senast publicerad av Sofia Axén