Logotype för Storfors kommun

Rehabilitering och Habilitering

Rehabilitering innebär att man tränar upp olika funktioner och förmågor efter en skada eller sjukdom. Habilitering innebär att man tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom.

Region Värmland och Storfors kommun har ett delat ansvar för rehabilitering/habilitering till dig som bor i Storfors.

Regionens ansvar

Region Värmland har ansvar för akut och specifik behandling och rehabilitering / habilitering på sjukhus, mottagning / poliklinik och dagrehabilitering.

Det är Regionen som har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för rehabilitering och habilitering i hemmet.

Rehabilitering i hemmet innebär att du får bedömning, behandling, träning och hjälpmedel så att din vardag fungerar så bra som möjligt.

Rehabilitering i hemmet utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast, eller omvårdnadspersonal.

Kontakt


Arbetsterapeut
Karin Zeitelberg
0550-652 77

Arbetsterapeut
Anna-Karin Andersson
0550-652 70

Senast publicerad av Anna Eriksson