Logotype för Storfors kommun

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar eller vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning behöver ibland avlösning för att kunna koppla av och göra sådant som barnet inte deltar i. Avlösarservice ska göra det möjligt.

Föräldrarna ska t.ex. kunna resa bort, uträtta sysslor utanför hemmet eller ägna sig åt de andra barnen i familjen. Det är viktigt att både föräldrarna och barnet kan påverka avlösarservicen så att det passar familjens behov.

Man ska kunna få avlösning både regelbundet och i akuta situationer. Den ska vara tillgänglig dygnet runt och alla dagar i veckan.

Avlösarservicen är kostnadsfri.

Avlösarservice beviljas inte i syfte att föräldrar eller vårdnadshavare ska kunna studera eller förvärvsarbeta.

Kontakt

Ansökan behandlas av vår LSS-handläggare som utreder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontakta vår LSS-handläggare för mer information eller ansökan. Läs mer här>


Kontakt

Enhetschef
Jessika Andersson
Tel. 0550-652 55

LSS-handläggare
0550- 651 56

Senast publicerad av Sofia Axén