Logotype för Storfors kommun

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen så finns flera hjälpmedel. Du kan också ansöka om att få bostadsanpassning i hemmet.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Här finns information om :

Bostadsanpassning

Färdtjänst

Hjälpmedel

Parkeringstillstånd

Trygghetslarm

 

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Arbetsterapeut
Anna-Karin Andersson
0550-652 70

Arbetsterapeut
Pamela Peñailillo Gryth
0550-652 77

Länkar


Senast publicerad av Anna Eriksson