Logotype för Storfors kommun

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är separerade kan få hjälp och stöd från familjerätten i frågor som rör vårdnad, boende och/eller umgänge.

Avtal

Föräldrar som är överens gällande vårdnad, boende och umgänge för barnet/barnen kan få hjälp av familjerätten att skriva ett avtal. Avtalet har samma juridiska status som en dom från Tingsrätten.

Här kan ni lämna in er ansökan om vårdnad-, boende och umgängesavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplysning till Tingsrätten

Om Tingsrätten ska fatta ett interimistiskt beslut innan en slutlig dom i ärenden som rör vårdnad, boende och/eller umgänge, kan rätten inhämta upplysningar från familjerätten. Familjerättssekreterare kallar föräldrarna och i vissa fall även barnen till samtal samt gör vanligen även ett utdrag ur socialregistret.

Utredning gällande vårdnad, boende eller umgänge

Tingsrätten kan ge familjerätten i uppdrag att göra en utredning som vanligen ska vara färdigställd inom fyra månader från Tingsrättens begäran. I utredningen träffar familjerättssekreterare barn och föräldrar för flera samtal. I utredningen ska familjerättssekreterare lämna ett förslag till beslut till tingsrätten.

Om föräldrarna bor i olika kommuner kan Tingsrätten ge två kommuner i uppdrag att göra utredningen i samråd med varandra.

 

Informationssamtal

Informationssamtal är ett samtal där föräldrar som överväger att inleda en tvist i domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge får information om hur en sådan process går till. Familjerätten upprättar ett intyg på att föräldern/föräldrarna deltagit i ett informationssamtal. Syftet med intyget är att en förälder ska kunna visa domstolen att han eller hon har deltagit i ett informationssamtal vilket som huvudregel är en förutsättning för att domstolen ska ta upp yrkanden om vårdnad, boende och umgänge.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
Tel. (växel) 0550-651 00

Faxnummer: 0550-600 12

Senast publicerad av Sofia Axén