Logotype för Storfors kommun

Familjerätt

Familjerätten omfattar samarbetssamtal, informationssamtal samt utredningar och rådgivning gällande;

  • faderskap/föräldraskap
  • adoptioner
  • frågor om vårdnad, boende och umgänge


När separerade föräldrar är överens om gemensam vårdnad, boende och/eller umgänge kan man få hjälp att skriva avtal som är juridiskt bindande.

Separerade föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan få hjälp att söka lösningar genom samarbetssamtal.

Det kan bli besvärligt för barnen om de separerade föräldrarna har svårt att samarbeta. Barnen vill vara lojala med båda sina föräldrar och kan hamna i kläm i föräldrarnas konflikter. Socialtjänstens uppgift är att verka för lösningar, som blir för barnens bästa.

Familjerättens verksamhet regleras bland annat av föräldrabalken och socialtjänstlagen. Uppgifterna om enskilda som lämnas till familjerätten i samband samarbetssamtal och utredningar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
Tel. (växel) 0550-651 00

Faxnummer: 0550-600 12

Familjerättssekreterare:
Mikaela Eriksson
0550-651 05

Telefontider:
Mån, tis, tors, fre 08.30-09.30, ons 13.00-14.00

Senast publicerad av Sofia Axén