Logotype för Storfors kommun

Barn som far illa

Om du vet eller är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa, eller på annat sätt behöver hjälp, är det viktigt att du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Kontakta socialtjänsten i den kommun där barnet eller den unge bor. Du kan ringa socialsekreterare och rådgöra innan en orosanmälan görs.

Alla som arbetar med barn, till exempel lärare, är enligt lag skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn behöver skydd eller far illa.

Om du vill göra en anonym orosanmälan ska du inte uppge ditt namn. Om anmälarens namn är känt har Socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att undanhålla den det berör vem som anmält.

Orosanmälan kan göras via telefon 0550-651 01, e-post eller e-tjänst.

Här kan du göra en orosanmälan (klicka) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjourens ordinarie öppettider

Söndag – torsdag 16.30-00.00

Fredag – lördag 16.00-01.30

Kontakta socialjouren

Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Vad händer efter att en orosanmälan har inkommit?

Socialsekreterare undersöker situationen och gör en förhandsbedömning där ställning tas till om en utredning ska inledas. I en förhandsbedömning träffar socialsekreterare barnet och familjen för att gå igenom orosanmälan. Ibland räcker denna träff för att få tillräcklig information för ett beslut. I andra fall behöver en utredning öppnas.

Utredningen bedrivs i nära samarbete med berörda, barn/ungdomar och vårdnadshavare. En utredning innebär att socialtjänsten pratar med barnet och barnets familj, och ibland också med andra personer kring barnet för avgöra behov av stöd. Det är den unges skydds- eller vårdbehov som bestämmer vilka insatser som föreslås.

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. Det innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av vad som skrivits eller kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
Tel. (växel) 0550-651 00

Faxnummer: 0550-600 12


Telefonnummer direkt till jourhavande socialsekreterare: 0550-651 01
Mån-tors 8.00-16.30, fre 8.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00

Senast publicerad av Ellen Johansson